Onko yrityksesi jo LinkedInissä?

Onko yrityksesi jo LinkedInissä?

LinkedIn on

  • tärkeä itsensä brändäysmedia
  • business-to-business-markkinoinnin työväline
  • maailman laajin ammatti-ihmisten ja asiantuntijoiden yhteisö – verkosto, jossa LinkedInin voima piilee.

Kannattaako yrityksen perustaa LinkedIn-yrityssivu?

Kun yrityksessä harkitaan yhteisön valintaa, niin huomio kannattaa kiinnittää siihen, missä potentiaaliset asiakkaat liikkuvat – ovatko asiakkaat ja kilpailijat jo LinkedInissä? Yrityksen LinkedIniin menon ratkaisee siis asiakkaiden ja kilpailijoiden mahdollinen läsnäolo LinkedInissä.

LinkedInissä toimimisen tulee aina olla tavoitteellista. Läsnäolon tavoitteena voi olla esimerkiksi brändin vahvistaminen, liikesuhteiden rakentaminen verkostojen avulla tai uusien työntekijöiden rekrytointi yritykseen.

Vinkkejä LinkedIn-yrityssivun suunnitteluun ja käyttöön

Somealustojen valinnassa ei kannata tuijottaa pelkkiä käyttäjämääriä, sillä määrä ei ratkaise vaan laatu ja sitoutuneisuus. Yrityksen ei kannata mennä mihinkään verkkoyhteisöön vain olemisen vuoksi, sillä pelkkä läsnäolo ei tuota tulosta. Yrityksen pitää siis olla aktiivinen valitsemissaan sosiaalisen median kanavissa.

Sisältökalenteri auttaa pitämään julkaisujen tekemisen säännöllisenä ja vähentää myös niiden tekemiseen kuluvaa aikaa. Se voidaan suunnitella väljästi eteenpäin siten, että kalenteriin merkitään vuodeksi eteenpäin kaikki tiedossa olevat markkinoinnin kannalta keskeiset päivät, kampanjat, teemat ja muut tapahtumat. Vaihtoehtoisesti suunnitelma voidaan tehdä viikkotasolla – minkälaisia julkaisuja julkaistaan esimerkiksi eri viikonpäivinä.

Säännöllisyys on yksi tärkeimmistä asioista. Kun julkaistaan säännöllisesti, seuraajat tietävät odottaa uusia julkaisuja ja heillä pysyy mielenkiinto seurata sivujanne.

Mikä sitten on sopiva julkaisutahti? Suositeltavaa on julkaista vähintään kaksi kertaa viikossa. Muistakaa kuitenkin huolehtia siitä, että julkaisunne ovat laadukkaita ja linjassa keskenään sekä tietysti tuottavat hyötyä yrityssivujenne seuraajille.

Julkaiskaa vain seuraajianne kiinnostavaa sisältöä. Sisältöjen toimivuutta voitte seurata LinkedIn-yrityssivun Analytics-välilehden Updates-kohdassa. Sieltä voitte nähdä, mitkä julkaisut ovat saaneet eniten toimintoja, kuten kommentteja, jakoja ja tykkäyksiä – ja tehkää sitten samankaltaisia julkaisuja. Muistakaa lisätä julkaisuihinne myös hashtageja, ne lisäävät löydettävyyttä.

Tuloksellinen toiminta edellyttää suunnitelmallisuutta, mikä taas edellyttää tavoitteita. Kun tavoitteet on asetettu, niiden toteutumista tulee myös seurata. Mittaamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Google Analytics -ohjelmaa.

Omaa LinkedIn strategiaa ja sisältöä suunniteltaessa kannattaa benchmarkata muiden yritysten ja erityisesti saman alan yritysten LinkedIn-sivuja. Selvittäkää siis mitä kilpailijanne tai alanne menestyneimmät yritykset jakavat LinkedIn-sivuillaan? Miltä heidän yrityssivunsa näyttävät? Ja voisitteko oppia heiltä jotain? Parhaassa tapauksessa voitte saada sieltä idean omiin postauksiinne jostain sellaisesta, mitä kilpailijannekaan eivät ole vielä käyttäneet.

Kirjoittaja Terttu Huuhka


Haluatko lisää vinkkejä LinkedInin käyttöön? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan LinkedIn haltuun 2019 -verkkokurssille.

Jaa: