fbpx

Kirjanpito – mitä se on ja miksi sitä pidetään?

Kirjanpidon tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yritykselle itselleen. Tuloslaskelma kertoo toiminnan tuloksellisuuden, tase puolestaan kertoo muusta vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Kirjanpidon lukuja voidaan hyödyntää myös yrityksen toimintaa palvelevassa laskennassa, kuten kassavirtalaskelmissa, budjeteissa, asiakaskannattavuuslaskelmissa ja niin edelleen.

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen taloudesta ja tilasta myös ulkoisille sidosryhmille. Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös julkaistaan Kaupparekisterissä, jolloin luvut ovat niin rahoittajien kuin yrityksen tavarantoimittajien ja kilpailijoidenkin käytössä. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jolla ei ole velvollisuutta julkaista tilinpäätöstään, joutuu sen joka tapauksessa esittämään hakiessaan rahoitusta pankista. Yrityksen tulovero- ja arvonlisäveroilmoitukset pohjautuvat myös kirjanpidon tuottamiin lukuihin.

Liikkeenharjoittaja tai ammatinharjoittaja, joka harjoittaa toimintaa mikroyrityskokoluokassa, voi kirjanpitolain mukaan jättää tilinpäätöksen laatimatta. Mikäli säädetyt rajat ylittyvät, tilinpäätös on laadittava. Toiminimiyrittäjän on kuitenkin laadittava lähes tilinpäätöstä vastaava veroilmoitus, ja usein myös muut viranomaiset ja rahoittajat odottavat yrittäjän laativan tilinpäätöksen. Näin ollen tilinpäätöksen laatimista tai laatimatta jättämistä kannattaa arvioida sekä omien tarpeiden että ulkopuolelta tulevien odotusten perusteella.

Miten kirjanpitoa pidetään?

Kuva hahmottaa kirjanpidon kokonaisuuden liiketapahtumasta tilinpäätökseen.

Yritykset ostavat ja myyvät tavaroita tai palveluja. Ne myös vastaanottavat ja suorittavat maksuja. Näitä myyntejä, ostoja ja rahasuorituksia sanotaan liiketapahtumiksi. Tositteet ovat dokumentteja, jotka kertovat kirjanpitäjälle liiketapahtuman sisällön. Tositteita ovat esimerkiksi myynti- ja ostolaskut, käteiskuitit, tiliotteet, matkalaskut ja ylityölistat. Tositteet kertovat siis mitä liiketapahtumassa on tapahtunut – mitä on myyty tai ostettu, mistä on maksettu ja niin edelleen.

Kirjanpitäjä tekee tositteen perusteella kirjauksen kirjanpitoon. Kirjausten perusteella laaditaan tilinpäätös, jonka keskeisiä osia ovat tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätöksen pohjalta tehdään myös yrityksen tuloveroilmoitus. Tänä päivänä liiketapahtumien käsittely on pitkälti automatisoitua, mutta kirjanpitäjän asiantuntemus on tarpeen monessa kohdin. Yrittäjän on myös itse hyvä ymmärtää, miten kahdenkertainen kirjanpito toimii ja miten tilikauden aikaisesta kirjanpidosta tehdään tilinpäätös.


Haluatko oppia lisää – ilmoittaudu mukaan verkkokurssillemme

Kirjanpidon perusteet | Verkkokurssi
250,00 € + alv

Tilinpäätöksen laatiminen | Verkkokurssi
250,00 € + alv